moderatorer

vad gör moderatorerna?

  • Ser till att användarna följer reglerna.
  • Belönar och bestraffar.
  • Fostrar användarna och formar innehållet.